Để lộ thông tin CCCD gắn chip, người dân cần làm ngay những việc sau để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản

Để lộ thông tin CCCD gắn chip, người dân cần làm ngay những việc sau để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản

Hiện nay CCCD gắn chip (so với CMND và CCCD mã vạch) chứa đựng được nhiều thông tin hơn qua việc quét mã QR và chip điện tử gắn trên thẻ. Điều này đã vô tình tạo cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để sử dụng vào mục đich vi phạm pháp luật như lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.