Trang chủ » Kinh tế » Bất động sản

Dự án đường Hùng Vương nối dài, “điểm nhấn” của vùng đô thị trung tâm

Một trong những nội dung chính về phát triển đô thị được đề cập trong Nghị quyết 10-NQ/TU về phát triển kinh tế – đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Tỉnh ủy là tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch […]