Khủng hoảng nhân sự hàng không toàn cầu, có nơi phải nhờ cả quân đội hỗ trợ

Khủng hoảng nhân sự hàng không toàn cầu, có nơi phải nhờ cả quân đội hỗ trợ

Nhu cầu đi lại tăng cao sau dịch Covid-19 đã gây áp lực lên ngành hàng không thế giới vốn đang thiếu nhân sự trầm trọng.