Kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm tiếp tục đà phục hồi

Thứ tư, 01/06/2022, 11:32 AM

5 tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 được kiểm soát, Chương trình phục hồi kinh tế được triển khai mạnh mẽ, giúp kinh tế - xã hội phục hồi trên nhiều lĩnh vực.

 Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê công bố mới đây cho thấy, sản xuất công nghiệp tháng 5/2022 tiếp tục xu hướng phục hồi, ước tính tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp đã thích ứng với bối cảnh mới, khắc phục khó khăn để phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

b6f16557206d891d75d45ab80e5b39e4
731f01342e77268890180e5eb66196d4
990e1408ff122262991749e2428b2b58
17f76a32e268b5a2f54e41c661b87ad3

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 57,8% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 14%.

Trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 62,69 tỷ USD, giảm 4,7% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,1 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,3%; nhập khẩu tăng 14,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 516 triệu USD.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 5 tháng đầu năm đạt 11,71 tỷ USD, dù giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng tổng vốn FDI thực hiện đạt 1,71 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện mới được đánh giá là nguồn vốn quan trọng, thể hiện “thước đo” hiệu quả dòng vốn FDI.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% và vốn địa phương quản lý đạt 122,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4%.

Thu chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2022 đạt 806,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 589,1 nghìn tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đúng hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Nguyễn Hòa 

Theo congthuong.vn