Trang chủ » Tiêu dùng » Bảo vệ Người tiêu dùng

Thận trọng khi vay tiêu dùng trả góp

Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã phát hành nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông hướng dẫn và cảnh báo người tiêu dùng lưu ý khi tham gia những hợp đồng tín dụng tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng trong lĩnh vực này vẫn có xu hướng tăng cao.