Trang chủ » Chủ đề: phát triển nông nghiệp

Tin bài theo chủ đề: "phát triển nông nghiệp"

Cơ hội phát triển nông nghiệp bền vững

Chưa khi nào ngành chăn nuôi lại bộc lộ nhiều hạn chế như hiện nay và đối mặt với hàng loạt các vấn đề về an toàn thực phẩm, tồn dư kháng sinh… Một trong những phương thức sản xuất mới đang được ngành Nông nghiệp Hà Nội lựa chọn hỗ trợ người chăn nuôi là phát triển theo chuỗi để truy xuất nguồn gốc, đồng thời gắn với các mô hình trang trại du lịch sinh thái.