Trang chủ » Khoa học » Huyền bí

Bí ẩn “hồn ma sống” vùng Benin

Những hồn ma sống nói trên được gọi là Egungun. Theo quan niệm, nếu một người đụng trúng Egungun, họ sẽ chết và hồn ma này cũng vậy. Egungun được người tộc Yoruba tin là linh hồn của những người đã khuất trở lại nhân gian để khuyên bảo người còn sống. Do đó, Egungun […]