Trang chủ » Công nghệ - Xe » Ôtô - Xe máy » Chi 1.200 tỉ đồng sắm xe công, giá trung bình 1,2 tỉ đồng/xe

Chi 1.200 tỉ đồng sắm xe công, giá trung bình 1,2 tỉ đồng/xe

0

Tổng số xe công mua mới trong năm 2016 là gần 2.200 xe, trong đó có hơn 1.100 xe được mua mới với giá trung bình gần 1,2 tỉ đồng/chiếc.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính về tình hình mua sắm, quản lý và sử dụng xe ô tô công, tính đến ngày 31-12-2016, cả nước có 37.286 xe công với tổng nguyên giá gần 24.000 tỉ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước.

Trong đó, phần lớn là xe phục vụ công tác chung (21.114 chiếc), còn lại là xe chuyên dùng (15.312 chiếc) và 860 xe phục vụ chức danh. Tổng giá trị còn lại của xe ô tô công theo sổ kế toán tính đến thời điểm nói trên là hơn 7.400 tỉ đồng, bằng 31% tổng nguyên giá.

Tính riêng năm 2016, số lượng xe công được bổ sung thêm gần 2.200 chiếc với tổng nguyên giá là hơn 2.000 tỉ đồng. Trong đó có hơn 1.100 chiếc được mua mới, giá trung bình là gần 1,2 tỉ đồng/chiếc. Còn lại hơn 1.000 chiếc được bổ sung từ nguồn tiếp nhận viện trợ, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong số hơn 1.100 xe sắm mới chủ yếu là dành cho khối trung ương là 684 xe, còn lại khối địa phương mua sắm 480 xe. Số lượng xe ô tô mua mới chủ yếu là để trang bị cho các cơ quan, đơn vị chưa có xe ô tô, xe ô tô chuyên dùng và thay thế xe ô tô đã hết thời hạn sử dụng.

Đáng lưu ý, Bộ Tài chính cũng cho biết số xe công giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 2.085 chiếc với tổng nguyên giá gần 1.100 tỉ đồng. Số xe ô tô công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn theo chế độ) là 8.710 chiếc, chiếm 23,36% tổng quỹ xe công. Điều này cho thấy phần lớn xe ô tô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định. Theo quy định thì thời gian sử dụng của xe ô tô là 15 năm, tỷ lệ hao mòn là 6,67%/năm. Từ năm 2016, Bộ Tài chính đã đi đầu áp dụng khoán xe công bắt buộc thay vì cơ chế tự nguyện. Sau đó nhiều Bộ ngành, địa phương cũng áp dụng cơ chế này, gồm có Hà Nội, Văn phòng Chính phủ…

Theo T.Hà (NLĐ)